UK | DK

Gereon Deal Facilitation

Forretningen

Gedefa er en rådgivningsvirksomhed
som beskæftiger sig med revidering af større
indkøbsaftaler af olieprodukter.

Om
Gereon Deal Facilitation

Gedefa er en rådgivningsvirksomhed som beskæftiger sig med revidering af større indkøbsaftaler af olieprodukter.

Gedefa har til formål at hjælpe sine kunder med at etablere det bedste og mest omkostningseffektive setup i forhold til indkøb af olieprodukter. Virksomheden analyserer kundens behov og markedets forsyningsmuligheder ud fra et indgående kendskab til oliemarkedet og dets logistiske muligheder og begrænsninger.

Gedefa er en uafhængig spiller, ejet og drevet af Michael Gereon Haas.

Kontakt Gedefa

Baggrund

Michael Gereon Haas har mange års erfaring fra den internationale oliebranche, hvor hans primære fokus har været Nordeuropa. Han har en bred erfaring indenfor Oil Trading, Forsyning, Distribution, Raffinering og Produkt Kvalitet.

Hans baggrund har vist sig særdeles effektiv til at identificere optimeringsmuligheder ud fra kundens behov på tværs af hele forsyningskæden.

Privat er Michael gift med Christina, har to børn og bor i en lille by uden for Aarhus.

Presse

Der er i øjeblikket ingen
information.

Jobs

Der er i øjeblikket ingen
ledige stillinger.

Michael Gereon Haas

Forretningsmodel

Oliemarkedet er karakteriseret en stor grad af uigennemsigtighed såvel national som internationalt. Samtidig er både produkter og distribution teknisk kompliceret. Disse to faktorer udelukker mange virksomheder fra at høste mulige optimeringsgevinster.

I mange virksomheder udgør omkostningerne til olieprodukter en væsentlig del af den samlede omkostningsbase. Samtidig er forsyningssikkerheden for disse produkter så afgørende for virksomhedens drift, at det resulterer i en tilbageholdenhed i forhold til at se på alternative forsyningskilder.

Oliemarkedet er såvel nationalt som internationalt karakteriseret ved en stor grad af uigennemsigtighed, ligesom produkter og distribution er teknisk komplicerede. Specialiseret viden og ekspertise giver en væsentlig fordel i bestræbelserne på at skabe en robust og omkostningseffektiv forsyningskæde på de rigtige vilkår.

Selvom denne omkostningskategori andrager en væsentlig størrelse for mange virksomheder, vil man kun i få tilfælde kunne retfærdiggøre at have medarbejdere i virksomheden, som har den krævede viden omkring det internationale oliemarked.

Dette resulterer i, at den professionelle og højt specialiserede salgsstyrke, ofte sidder overfor en indkøber uden den fornødne specialiserede viden, til at kunne kvalificere købsprocessen.

Gedefas rolle er at varetage købers interesse i forhold til at optimere forholdene omkring, kvalitet, håndtering samt de generelle kontraktforhold og derved skabe rammerne for en langsigtet samarbejdsrelation, med leverandøren.

Forretnings
områder

Optimering af eksisterende olie kontrakter

Gennem vurdering af eksisterende kontrakter, forsyningsstruktur og forretningsbehov evaluerer gedefa optimeringspotentialet. På baggrund af disse analyser udarbejder gedefa sammen med kunden en robust og omkostningseffektiv fremadrettet løsning.

Denne ydelse er rettet mod spillere med et indlands forsyningsbehov.

Facilitering af oliekontrakter på de internationale markeder

Gedefa kan blive udpeget af såvel den købende som sælgende part til at undersøge markedet for en mulig modpart. Markedet undersøges og analyseres med baggrund i et bredt internationalt netværk og et indgående kendskab til de internationale oliemarkeder. Gedefas er i disse tilfælde agent og købs eller salgskontrakt underskrives direkte mellem køber og sælger.

Denne ydelse er rettet mod spillere med egne depoter, som er tilgængelige fra det internationale marked.

 

Forretningsprincipper

Robusthed

Vi ved og vi respekterer, at vi agerer indenfor et område, hvor robustheden i forsyningskæden er afgørende for succes. At skabe værdi vil derfor aldrig medføre kompromis med forsyningssikkerheden.

Skab værdi

Når vi underskriver en kontrakt, er vores primære mål at skabe målbar værdi for vores kunder. Vi bestræber os på at facilitere langsigtede relationer i modsætning til alene at skabe ensidet og kortsigtede gevinster.

Vi takker nej til en forretning frem for at gå på kompromis med vores forretningsprincipper.

Integritet

Vi gør hvad vi siger og vi siger, hvad vi mener.

Vi behandler vores forretningsrelationer med respekt – kunder såvel som forhandlingspartnere og vi forventer at blive behandlet på samme made.